แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ข้อรายการดูข้อมูล
1แผนผังโครงสร้างงานของโรงเรียนข้อมูล
2ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนข้อมูล
3ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดข้อมูล
4แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนข้อมูล
5ข้อมูลการติดต่อข้อมูล
6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโรงเรียนข้อมูล
7ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล
8Q&Aข้อมูล
9Social Networkข้อมูล
10แผนดำเนินงานประจำปีข้อมูล
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูล
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูล
13คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูล
14คู่มือและมาตราฐานการให้บริการข้อมูล
15สถิติการให้บริการของหน่วยงานข้อมูล
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูล
17E – Serviceข้อมูล
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูล
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูล
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูล
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล
22ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล
ข้อมูล
23ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อมูล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีข้อมูล
29แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูล
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูล
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูล
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อมูล
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข้อมูล
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญข้อมูล
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารข้อมูล
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีข้อมูล
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตข้อมูล
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อมูล
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตข้อมูล
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตข้อมูล
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตข้อมูล
42มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนข้อมูล
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนข้อมูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *