ช่องทางการติดต่อ

สนทนาผ่านเพจ Facebook (แนะนำ)

โทรศัพท์

075-764131

Email: mns@mns.ac.th

ที่ตั้ง

120 หมู่ 1 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

แผนที่การเดินทาง