ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1080210777
รหัส Smis 8 หลัก :  80012004
รหัส Obec 6 หลัก :  210777
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เมืองนครศรีธรรมราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  MUANGNAKHONSITHAMMARAT SCHOOL
ที่อยู่ :  120 หมู่ที่   1   
ตำบล :  นาทราย
อำเภอ :  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :  80280
โทรศัพท์ :  075764131
โทรสาร :  075764131
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อีเมล์ :  mns@mns.ac.th
เว็บไซต์ :  www.mns.ac.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตเบญจมฯ
เขตตรวจราชการ5
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     10 กม.