ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

  • ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวเข้าสอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
    เวลา 08.00-08.30น.
  • เริ่มสอบ 08.30-12.00น. หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์
  • เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อยื่นให้กรรมการคุมสอบ