ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2567

โปรดตรวจสอบ หมายเลขกลุ่ม หมายเลขห้อง รวมถึงหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวให้ละเอียด