ประกาศถึงนักเรียนทุกระดับชั้น เรื่อง การเข้าเรียนออนไลน์และการกรอกข้อมูล

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไปให้นักเรียนเรียนออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชัน Google meet และ Google classroom

ในการเข้าเรียนตามตารางด้านล่าง โดยใช้อีเมลโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบได้ที่ >> คลิก

เช่น รหัสประจำตัวนักเรียน@mns.ac.th รหัสผ่านคือ 12345678 เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้นักเรียนตั้งรหัสผ่านใหม่

หากมีปัญหาในการใช้อีเมล โปรดติดต่อผ่านทาง >> ติดต่อผู้ดูแลระบบ

และให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้ากรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงตามลิ้งก์ดังนี้


ตารางเรียนทุกระดับชั้น