รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2567

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มาสอบในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00น. (อ่านข้อมูลรายวิชาสอบ)

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มาสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00น. (อ่านข้อมูลรายวิชาสอบ)