ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน

สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ให้ใช้ QR Code ที่ได้รับไปตอนรับหนังสือเป็นช่องทางในการติดต่อ