ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุง

การรายงานตัวเข้าสอบม.1รายงานตัว ณ อาคารจอมล้าน วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-09.00น.
ม.4รายงานตัว ณ อาคารจอมล้าน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-09.00น.
การเข้าสอบม.1สอบแยกห้อง วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
09.00-10.30 สอบวิชา คณิต-ไทย
10.30-12.00 สอบวิชา วิทย์-อังกฤษ
ม.4สอบแยกแผน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
09.00-10.30 สอบวิชาวิทย์-คณิต
10.30-12.00 สอบวิชาไทย-อังกฤษ-สังคม
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาม.1และม.4วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว/มอบตัวม.1มอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564
ม.4มอบตัววันที่ 30 พฤษภาคม 2564
เปิดภาคเรียนทุกระดับ1 มิถุนายน 2564
เนื่องจากมีมติที่ประชุมจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ปรับรูปแบบการใช้ห้องเรียนปกติเพื่อทำการสอบคัดเลือกนักเรียน
โดยให้จัดผู้เข้าสอบได้ไม่เกินห้องละ 20 คน ทางโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
จึงได้มีการกำหนดกลุ่มนักเรียนเพื่อเข้าสอบขึ้นใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเมนูด้านล่าง

หลักฐานที่ใช้สำหรับการเข้าสอบ ได้แก่ 1.ใบสมัครที่ปริ๊นจากระบบรับสมัคร 2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน 3.ปากกา/ดินสอ 2B ยางลบ น้ำยาลบคำผิด